WNIOSEK O WYDANIE KARTY MIEJSKIEJ

DANE UŻYTKOWNIKA KARTY:
Imię:
Nazwisko:
* Pesel:
Email:
Ulica:
Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
-

TYP KARTY:


Punkt odbioru:

Adresy punktów odbioru Karty Miejskiej
(otwórz w nowym oknie)

Zapoznałem się z treścią INSTRUKCJĄ OBSŁUGI GDAŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ I ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ oraz KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.


* - w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa należy wpisać 00000000000

Podgląd karty